Dozimetrijska kontrola – monitoring

Ispitivanje robe pri uvozu/izvozu i tranzitu

Pravilnikom o kontroli radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu (Sl.Glasnik RS, br.44/2011), uređuju se metode i način kontrole radiodioaktivnosti robe pri uvozu, izvozu i tranzitu: životnih namirnica, vode za piće, stočne hrane, veštackih đubriva, lekova, predmeta opšte upotrebe, građevinskih materijala, rude, metalnih proizvoda primarnog oblika, mineralnih sirovina, sekundarnih sirovina i druge robe.

U skladu sa pomenutom zakonskom regulativom, KVARK d.o.o. je ovlašćen od strane nadležne institutcije – Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, za Merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja u okviru monitoringa.

 

ATS SERTIFIKAT

Za potrebe ovih ispitivanja, Laboratorija za ispitivanje KVARK sprovodi postupak merenja prema međunarodno priznatoj akreditovanoj metodi, LUP.12 – Merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja. U slucaju neophodnosti, ili zahteva korisnika, u mogucnosti je da sprovede i identifikaciju radionuklida, odnosno kvalitativno i kvantitativno određivanje sadržaja radionuklida u ispitivanom uzorku, međunarodno priznatom akreditovanom metodom, LUP.09, a sve shodno Sertifikatu akreditacije 01-391.

Sve licence koje posedujemo za obavljanje ovih delatnosti možete videti OVDE

LUP.25 Uputstvo za primanje, vrednovanje i donošenje odluke o prigovorima

Ispitivanje izvora jonizujućih zračenja u medicini/industriji

Akreditovanom metodom, LUP.12 – Merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja, KVARK d.o.o. sprovodi i dozimetrijsku kontrolu izvora jonizujućih zračenja, u oblasti medicine, ili industrije: otvoreni i zatvoreni izvori zračenja, generatori zračenja – rendgen aparati svih vrsta i namena, industrijske mašine i medicinski uređaji koji za svoje nesmetano funkcionisanje koriste izvore jonizujućih zračenja.

KVARK je takođe ovlašćen za sprovođenje redovne godišnje dozimetrijske kontrole izvora jonizujućih zračenja i davanje mišljenja i tumačenja o ispunjenosti propisanih mera zaštite od jonizujućih zračenja, a sve u skladu sa propisanom zakonskom regulativom, odnosno zakonskom obavezom od strane korisnika izvora jonizujućih zračenja.

Ispitivanja radi procene radijacionog rizika

Na osnovu ovlašćenja od strane nadležne institutcije – Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, KVARK d.o.o. pruža usluge dozimetrijskih merenja radi utvrđivanja nivoa izloženosti jonizujućim zračenjima profesionalno izlozenih lica, pacijenata i stanovnistva.

Osoblje Laboratorije za ispitivanje Kvark, čine stručno osposobljena, iskusna i kooperativna lica, koji su sa tehničke strane opremljena najsavremenijim uređajima za merenje i otkrivanje jonizujućih zračenja, kao i ostalom neophodnom zaštitnom opremom. 

ONO ŠTO NAS RAZLIKUJE:

 • IZLAZAK NA TEREN NAJKASNIJE 24H PO DOBIJANJU ZAHTEVA
 • NA USLUZI KLIJENTIMA 24/7 ZA SVE INFORMACIJE I KONSULTACIJE

Zašto Kvark?

 • Obučen i stručan tim ljudi.
 • Brz odgovor na zahtev.
 • Preko 20 000 izdatih izveštaja za kontrolu robe pri uvozu izvozu i tranzitu.
 • Ispitivanja vršimo po međunarodnim priznatim akreditovanim metodama(LUP.12, LUP.09)
 • Laboratorija opremljena najsavremenijom opremom za monitoring i ispitivanje.
 • Preko 2000 izdatih izveštaja u industriji i medicini.
 • Rad sa velikim našim i ino kompanijama.
 • Podrška klijentima u nabavki potrebne opreme.
 • Konalting iz oblasti zaštite od zračenja

 

                       

Konsalting, Logistika i Organizacija

 • Sa aspekta zaštite profesionalno izloženih lica, stanovništva i životne sredine, organizujemo i sprovodimo kompletnu logistiku i organizaciju na terenu.
 • Konsalting – dostupni 24/7
 • Prikupljanje potrebne  dokumentacije i kompletna podrška tokom celog procesa potrebnog za dobijanje dozvole za obavljanje radijacione delatnosti.
 • Organizacija uvoza,izvoza,tranzita mašina sa izvorom zračenja kao i samih otvorenih i zatvorenih izvora jonizujućeg zračenja.Više na UVOZ IZVOZ TRANSPORT