Thyroid Uptake sistemi

Radioaktivni jodidni uptake test, ili RAIU test, je vrsta skeniranja koja se koristi u dijagnozi problema tiroidne žlezde, posebno hipertireoze. To je potpuno drugačiji vid od terapije radioaktivnog joda (RAI terapija), koja koristi mnogo veće doze da uništi kancerozne ćelije. RAIU test se koristi kao prateći test RAI terapije, da verifikuje da ne postoji preživelih tiroidnih ćelija koje bi mogle biti kancerogene.

Merni sistemi za sprovodjenje RAIU testa u okviru RAI terapije, bioloskih testova, testova za osiguranje kvaliteta, laboratorijskih i drugih testova, proizvodi se od strane svetskog vodećeg proizvodjača Capintec Inc, a dostupni su preko Kvarka, zvaničnog distributera u regionu.