MobiScan kontejneri

Radimo na principu „ključ u ruke“

Nudimo kompletno opremljene modularne CT kontejnere na željenu lokaciju širom Evrope u kratkom vremenskom periodu. Naše jedinice su opremljene sa najnaprednijim CT skenerima ili bilo kojom X-RAY mašinom.

Šta mi nudimo?

  • PObezbedjujemo X-Ray mašine ( CT skenere, mamografske sisteme, itd) prema željenim specifikacijama
  • PObezbedjujemo Mobi-Scan kontejnere
  • PVršimo instalaciju X-Ray mašina u Mobi-Scan kontejner
  • PRadimo softver instalacije i verifikacije X-Ray mašina
  • PVršimo dozimetrijsku kontrolu X-Ray mašina
  • PObezbedjujemo uvozne-izvozne licence, carinske dozvole, itd