Europrobe sistemi

Europrobe sistemi predstavljaju različite konfiguracije hirurške sonde za detekciju koju koriste hirurzi i nuklearni fizičari. Sistem se sastoji od modula, koji je opremljen širokim spektrom sondi za detekciju u cilju rešavanja različitih kliničkih potreba. Koriste se u kliničkim oblastima dermatologije, ginekologije, endokrinologije, urologije i nuklearne medicine, za otkrivanje malignih ćelija melanoma u limfnim čvorovima.

Najnovija sonda Europrobe sistema omogućava Vam BT konekciju, Wireless, bez kablova, što omogućava lakše rukovanje i nesmetan rad. Sistem sa najnovijom sondom u Srbiji do sada poseduje samo Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici.

U svetu postoji svega nekoliko proizvodjača ovog tipa opreme, od kojih je Europrobe najpoznatiji. Kvark d.o.o. je regionalni distributer kompanije Euromedical Instruments, ekskluzivnog distributera proizvodjača opreme EuroRad, Francuska.

EuroMedical instruments