Europrobe sistemi

Europrobe sistemi predstavljaju različite konfiguracije hirurške sonde za detekciju koju koriste hirurzi i nuklearni fizičari. Sistem se sastoji od modula, koji je opremljen širokim spektrom sondi za detekciju u cilju rešavanja različitih kliničkih potreba. Koriste se u kliničkim oblastima dermatologije, ginekologije, endokrinologije, urologije i nuklearne medicine, za otkrivanje malignih ćelija melanoma u limfnim čvorovima.

Najnovija sonda Europrobe sistema omogućava Vam BT konekciju, Wireless, bez kablova, što omogućava lakše rukovanje i nesmetan rad. Sistem sa najnovijom sondom u Srbiji do sada poseduje samo Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici.

U svetu postoji svega nekoliko proizvodjača ovog tipa opreme, od kojih je Europrobe najpoznatiji. Kvark d.o.o. je regionalni distributer kompanije Euromedical Instruments, ekskluzivnog distributera proizvodjača opreme EuroRad, Francuska.

EuroMedical instruments

Showing the single result