Gama radiografija

Gama radiografija je metoda primene radioaktivnih izotopa za otkrivanje unutrašnjih grešaka i nehomogenosti u materijalu. Male promene debljine ili gustine materijala imaju značajan učinak na jačinu prodiruće radijacije, prema tome nehomogenosti se na radiografskoj slici prikazuju kao svetlija ili tamnija područja na filmu.

U svrhu industrijske defektoskopije, radioaktivno zračenje koristi se još od 1928. U prvo vreme isključivo je korišćen prirodni izotop Radijum, dok se danas najčešće koriste Selen (Se-75), Iridium (Ir-192) i Cobalt (Co-60). Veštački radioaktivni izotopi mogu se proizvesti u različitim standardnim dimenzijama i aktivnostima, u skladu sa predmetima ispitivanja, kao i uređajima sa kojima se sprovodi ispitivanje (defektoskop). Pri izboru gama izvora treba voditi računa o vrsti i debljini ispitivanog uzorka, vremenu poluraspada radio izotopa, raspoloživim aktivnostima i dimenzijama radioaktivnih izvora.

Defektoskope kompanije Oserix, Belgija, možete detaljnije pogledati u nastavku, a nešto više o samom proizvođaču na sajtu oserix.com. Kvark isporučuje i radioaktivne izotope, uz ili nezavisno od uređaja, u okviru odgovarajućih kapsula, zaštitnih držača i transportnih kontejnera, a sve u skladu sa zakonskom regulativom koja definiše ovu oblast.