Dose Calibrator

Jonizaciona komora je instrument konstruisan za merenje broja jona unutar medijuma. On se obično sastoji od kućista ispunjenog gasom izmedju dve sprovodničke elektrode (anode i katode). Kada je gas izmedju ovih elektroda jonizovan na bilo koji način, kao što su gama zraci ili druga radioaktivna emisija, joni i disocioni elektroni prelaze na elektrode suprotnog polariteta, čime se stvara trenutna jonizacija koju je potrebno meriti. Svaki jon talozi ili uklanja malo naelektrisanje u ili iz elektrode, tako da je akumulirano naelektrisanje proporcionalno broju naelektrisanih jona.

Jonizacione komore imaju siroku primenu u nuklearnoj medicini za utvrdjivanje tačne aktivnosti radioaktivne doze namenjene pacijentu i poznatiji su pod nazivom Dose Calibratori.

Kvalitet proizvoda proizvođača Capintec Inc. koga na našem regionu zastupa Kvark d.o.o., dokazan je u svetu. Opremom ovog proizvodjaca, opremljeni su svi veći centri u Srbiji: Institut za onkologiju Vojvodine, u Sremskoj Kamenici; Klinčki centar Kragujevac; Klinički centar Niš; Klinički centar Srbije; Klinicki centar Vojvodine; Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju, Lazarevac; Institut za onkologiju i radiologiju Srbije i mnoge druge zdravstvene institucije.