Detektori

Svaka oblast medicine je kritično zavisna od tačnosti instrumenata kojim sprovodi određenu proceduru. Kontrola kvaliteta, koja se može definisati kao potvrđivanje tekućih merenja i analiza, osmišljena je tako da omogući da performanse jedne procedure ili aparata jesu u prethodno definisanom prihvatljivom rangu. KVARK Vam moze ponuditi čitav niz detektora za različite vodene i čvrste fantome. Svi detektori su testirani da bi ispunili najviše kriterijume u radioterapijskoj dozimetriji.