Zaštitne naočari i viziri

Shodno istraživanjima, Vaše oči su četiri puta osetljivije na zračenje, u odnosu na ostale delove Vašeg tela. Sa povećanjem oštećenja vida i češće pojave katarakte sa mnogo nižim dozama zračenja od dozvoljenih, zaštitna sredstva za vid su postala neophodna u okviru većine postupaka sa korišćenjem x zračenja. Prema istraživanjima Međunarodne Agencije za atomsku energiju, korišćenje zaštitnih naočara može da umanji stopu doze zračenja za sočiva za faktor od 5 do 25.

Kvark Vam može ponuditi širok spektar zaštitnih – olovnih naočara, uključujući i olovna stakla, naočara sa dioptrijom i bez dioptrije, vizira – štitnika za lice, kao regionalni distributer proizvodjača zaštitne opreme BarRay, iz Amerike.

U našoj ponudi postoje modeli sa prednjom i bočnom zaštitom, različitog ekvivalenta olovne zaštite, a najveću ličnu zaštitu profesionalno lice u okviru dnevnih medicinskih procedura ostvaruje kombinovanjem ličnih zaštitnih sredstava, kecelja, naočari, zaštita za tiroidnu žlezdu i slično.