Kompanija sa 30 godina iskustva

Naš uslužni program

Naša kompanija je specijalizovana u pružanju usluga iz oblasti jonizujućeg zračenja i zaštite od jonizujućeg zračenja (projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, dozimetrijska merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze zračenja, promet radioaktivnog materijala, transport radioaktivnog materijala, usluge pružanja konsaltinga i obezbedjenja dozvola za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja,servis medicinske opreme komisioniranja linearnih akceleratora.

Kontrola kvaliteta uređaja

Servisiranje opreme iz oblasti medicine

DOzimetrijska kontrola-MONITORING

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

UVOZ IZVOZ OBEZBEĐENJE DOZVOLA ZA RAD I ZAMENA IZVORA ZRAČENJA

Komisioniranje linearnih akceleratora

Proizvodi iz oblasti medicine

Naša kompanija je generalni zastupnik i distributer svetskih proizvođača opreme iz oblasti medicine. Kod nas možete pronaći opremu za nuklearnu medicinu, radioterapiju, detektore zračenja, sisteme za upravljanje radioaktivnim otpadom, zaštitnu opremu  i još mnogo toga.  

Proizvodi iz oblasti industrije

Naša kompanija je generalni zastupnik i distributer svetskh          proizvođača opreme iz oblasti industrije.

Zastupljeni smo u različitim granama industrije i sarađujemo sa velikim industrijskim sistemima koji koriste mašina sa izvorima zračenja takođe nudimo i opremu za NDT ispitivanja, različite vrste izvora, termovizijske kamere, neutron generatore i slično. 

Pored ove opreme nudimo i opremu za merenje odnosno kontrolu zračenja – detektore i monitore zračenja i zaštitnu opremu (olovne kecelje, naočare, zaštitne paravane, itd)

Softveri  u medicini

U ponudi naše kompanije možete naći softverska rešenja koja se upotrebljavaju u medicini odnosno najsavremenija rešenja u radioterapiji i planiranju. Konstantno radimo na proširenju i razvoju softverskih rešenja.

Ko smo mi?

KVARK D.O.O. je porodična kompanija osnovana 1992.godine, sa sedištem u Kragujevcu, kao jedna od tri medicinsko-biohemijske laboratorije u Srbiji,  nakon toga kompanija kreće da se razvija u polju medicine tačnije u oblastima radioterapije, nuklearne medicine, i zaštite od jonizujućeg zračenja. Od tada pa sve do sada trudimo se da ispunimo sve zahteve klijenata,  naši napori su usmereni na razvoj naše kompanije u budućnosti.

Naši saradnici

Važan deo poslovnog života KVARKa je stalna veza sa inostranim partnerima, svetskim liderima u proizvodnji medicinske, industrijske i naučne opreme.