O nama

Kako je sve počelo?

Kompanija Kvark

KVARK D.O.O. je kompanija osnovana 1992.godine, sa sedištem u Kragujevcu, kao jedna od tri medicinsko-biohemijske laboratorije u Srbiji, od kada posluje uspešno i bez prekida. Direktor i osnivač drustva je Gdin. Radmilo Krstic, po profesiji diplomirani fizičar.

Narednih godina, tokom svog razvoja, društvo postepeno preusmerava svoje aktivnosti na delatnost trgovine specifičnom medicinskom i industrijskom opremom, ujedno postaje i specijalizovana kompanija za poslove u oblasti zaštite jonizujućih zračenja, pri čemu zadržava aktivnosti medicinsko-biohemijske laboratorije, u okviru jednog od svojih podsistema, pod nazivom KVARKLab.

Specijalizovani smo za sprovođenje radioloških ispitivanja, međunarodno priznatim akreditovanim metodama prema Sertifikatu akreditacije 01-391.

Od tada pa sve do danas imamo više od 250+ zadvoljnih klijenata i 200+ uspešno realizovanih projekata.

KVARK D.O.O.  sprovodi i stalno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015

 

Godine iskustva

Uspešno realizovanih projekata

Zadovoljnih klijenata

Zaposlenih

Naša osnovna delatnost

Proizvodi

Naša kompanija se bavi prodajom opreme i softvera iz oblasti medicine i nauke.

Usluge

Naša kompanija ima širok asortiman usluga koje pruža neke od njih su: dozimetrijska merenja, montaža i servisiranje opreme iz oblasti medicine i industrije, projektovanje mera radijacione sigurnosti,  promet transport i zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Profesionalizam,Sofisticiranost,Iskustvo

NAŠ TIM

Ukupan broj zaposlenih u okviru KVARK sistema je 30. Najveći broj zaposlenih su inženjeri različitih profila, zatim laboranti i biohemičari, farmaceuti, ekonomisti i menadžeri. Zaposleni poseduju različite usko specifične specijalizacije i obuke, u skladu sa poslovnim aktivnostima koje obavljaju. Poseduju iskustvo i profesionalizam i osposobljeni su da vode stručne sofisticirane projekte u kooperaciji sa inopartnerima.

Stalno usavršavanje osoblja je obavezan vid praćenja trendova i profesionalnog razvoja i jedna je od osnovnih misija društva. Svako usavršavanje obuhvaćeno je i obavezama zastupljenim u okviru sistema menadžmenta kvalitetom, direktivama standarda, kao i zakonske regulative u ovim specifičnim oblastima.

Ukoliko želite da se priključite našem timu pošaljite Vaš CV na sledeću adresu:  

office@kvark.rs

OPREMLJENOST

Specifične usluge koje je KVARK u prilici da ponudi svojim korisnicima, uslovljene su osim usko-stručnog osoblja i posedovanjem odgovarajuće opreme.

KVARK poseduje visokoprofesionalnu mernu opremu za detekciju i merenje jonizujućih zračenja, kontrolisanu od strane nacionalne akreditovane institucije za etaloniranje; lična zaštitna sredstva svetskih proizvođača; opremu za manipulaciju i smeštaj radioaktivnog materijala: zaštitne transportne kontejnere, specijalno vozilo za transport opasnog tereta i drugo, shodno pravilima koja definišu oblast jonizujućih zračenja.

U skladu sa pravilima ADR-a, osim gore navedenog, KVARK poseduje Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Takođe, KVARK D.O.O. poseduje savremeno opremljen magacin za skladištenje i otpremanje medicinskih sredstava koji se prostire na više od 1000 kvadrata.