Olovne cigle

Olovna cigla, osmišljena je isključivo kao zaštita od visoko energetskih x zraka i kao takva predstavlja idealno rešenje za eliminisanje mogućnosti „curenja“ zračenja u zidovima prostorija. Lako se slaže i ne zahteva korišćenje maltera i bilo kojih drugih dodatnih materijala.

Ovaj proizvod nalazi visoku primenu u oblasti nuklearnih terapija i terapija zračenjem, konkretnije kao zaštita u oblasti nuklearne medicine i rendgen tehnike, u okviru tehnika PET, Gama nož, u okviru HDR soba i prostorija za smeštanje linearnih akceleratora.

Najčešće se koristi sendvič metod postavljanja olovnih cigli, između dva reda držača (sa dodatnom podrškom čeličnih cevi), ili između betonskog zida. Mogu biti u obliku pravougaonika ili ugaone, koje omogućavaju lakse formiranje zaštitnih kućišta, odnosno bunkera.

Postoji mogućnost poručivanja u različitih debljina i dimenzija, kao i različitih uglova (levi, desni), u zavisnosti od konkretne potrebe.