Projektovanje mera radijacione sigurnosti I bezbednosti

Proračun barijera

Na osnovu našeg velikog iskustva u zaštiti od zračenja i medicinskoj fizici, KVARK doo vam nudi uslugu proračuna barijera za zaštitu od zračenja. Pod ovom uslugom se podrazumeva određivanje prirode i debljine materijala potrebnih za postizanje odgovarajućeg ekvivalenta zaštite.

Pod ovom uslugom nudimo kompletno projektovanje prostorije gde će se nalaziti izvor zračenja, sistem ključ u ruke.

Uslugu zaštite od zračenja kompanija Kvark doo nudi iiz oblasti: nuklearne medicine, radiologije, kardiologije, interventne radiologije, radijacione terapije, brahiterapije, nerazornih ispitivanja (NDT) i u Nuklearnoj industriji.

Ovlašćeni smo za izradu dokumentacije:

 • EIzveštaj o sigurnosti / Preliminarni izveštaj o sigurnosti
 • EProgram zaštite od jonizujućeg zračenja
 • EPreliminarni proračun barijera prostorije – u cilju pripreme prostora u kojem se planira korišćenje izvora jonizujućih zračenja.

REFERENCE:

Naša kompanija već duži niz godina predstavlja lidera na polju projektovanja mera radijacione sigurnosti i bezbednosti. Iza nas stoji veliki broj uspešno završenih projekata i mnogo zadovoljnih klijenata.

 • NProračuni zaštite za sve potrebne prostorije na projektu Izgradnje novog UKCS
 • NProjektovanje zaštite od jonizujućeg zračenja za Linearne Akcelatore:
 • EInstitut za onkologiju I radiologiju Srbije
 • EInstitut za onklogiju Vojvodine
 • EKC Kragujevac
 • EKC Niš
 • EZC Kladovo
 • NProjektovanje zaštite od jonizujućeg zračenja za CT skenere i rendgen aparate:
 • EDom zdravlja Kragujevac
 • EDom zdravlja Palilula
 • EBolnica Vranje
 • EBolnica Pirot
 • EOpšta bolnica Majdanpek
 • ESpecijalna bolnica za rehabilitaciju AGENS, Mataruška Banja
 • EVeliki broj stomatoloških i veterinarskih ordinacija

 Pored medicinskih ustanova naša kompanija obavlja dozimetrijske kontrole i vrši proračuna zaštite za prostorije sa izvorom zračenja za velike industrijske kompanije kao što su: Gazprom(NIS), CARLSBERG, BAMBI, GALEB, SOMBOLED, CRVENK, ZIJIN Bor,  Valjaonica bakra Sevojno,  Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, i jos mnoge druge.

 

 Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednost

Kao ovlašćena kompanija za Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, Merenja jačine ambijentalnog ekvivalnta doze zračenja, Promet radioaktivnog materijala, KVARK d.o.o. pruža usluge izrade dokumentacije neophodne za apliciranje kod nadležne institucije – Agencije za zastitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, za dobijanje Dozvole za obavljanje radijacione delatnosti u najrazličitijim oblastima (industriji, industrijskoj radiografiji, medicini, radioterapiji i slično). Ove usluge KVARK obavlja za domaća i inostrana pravna lica.

Projektovanje olovnih vrata i prozora 

Projektovanje i vršenje proračuna potrebnog ekvivalenta olovne zaštite vrata i prozora  za različite potrebe u zavisnosti od izvora zračenja( bunkeri za Linearne Akceleratore, PET centar, SPECT centar, Radiohemijske laboratorije, prostorije gde su smeštene CT mašine, Rendgeni i sl.).  Takođe u partnerstvu sa kompanijom X-RAY DOORS, nudimo izradu i montažu kliznih i krilnih zaštitnih vrata i prozora od rendgenskog i neutronskog zračenja.

 1.  Analiziranje projekta.
 2.  Proračuni potrebne debljine olovne zaštite.
 3.  Izdavanje odgovarajućih izveštaja.
 4.  Izrada i ugradnja  olovnih vrata i prozora.
 5.  Verifikacija ugrađenih vrata i prozora – dozimetrijskom kontrolom.