Projektovanje mera radijacione sigurnosti I bezbednosti

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednost

Kao ovlašćena kompanija za Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, Merenja jačine ambijentalnog ekvivalnta doze zračenja, Promet radioaktivnog materijala, KVARK d.o.o. pruža usluge izrade dokumentacije neophodne za apliciranje kod nadležne institucije – Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, za dobijanje Dozvole za obavljanje radijacione delatnosti u najrazličitijim oblastima (industriji, industrijskoj radiografiji, medicini, radioterapiji i slično). Ove usluge KVARK obavlja za domaća i inostrana pravna lica.

Proračun barijera

Na osnovu našeg velikog iskustva u zaštiti od zračenja i medicinskoj fizici, KVARK doo vam nudi uslugu proračuna barijera za zaštitu od zračenja. Pod ovom uslugom se podrazumeva određivanje prirode i debljine materijala potrebnih za postizanje odgovarajućeg ekvivalenta zaštite.

Pod ovom uslugom nudimo kompletno projektovanje prostorije gde će se nalaziti izvor zračenja, sistem ključ u ruke.

Uslugu zaštite od zračenja kompanija Kvark doo nudi iz oblasti: nuklearne medicine, radiologije, kardiologije, interventne radiologije, radijacione terapije, brahiterapije, nerazornih ispitivanja (NDT) i u Nuklearnoj industriji.

Ovlašćeni smo za izradu dokumentacije:

 • EIzveštaj o sigurnosti / Preliminarni izveštaj o sigurnosti
 • EProgram zaštite od jonizujućeg zračenja
 • EPreliminarni proračun barijera prostorije – u cilju pripreme prostora u kojem se planira korišćenje izvora jonizujućih zračenja.

Projektovanje olovnih vrata i prozora 

Projektovanje i vršenje proračuna potrebnog ekvivalenta olovne zaštite vrata i prozora  za različite potrebe u zavisnosti od izvora zračenja( bunkeri za Linearne Akceleratore, PET centar, SPECT centar, Radiohemijske laboratorije, prostorije gde su smeštene CT mašine, Rendgeni i sl.).  Takođe u partnerstvu sa kompanijom X-RAY DOORS, nudimo izradu i montažu kliznih i krilnih zaštitnih vrata i prozora od rendgenskog i neutronskog zračenja.

  • P Analiziranje projekta.
  • PProračuni potrebne debljine olovne zaštite.
  • PIzdavanje odgovarajućih izveštaja.
  • PIzrada i ugradnja olovnih vrata i prozora.
  • PVerifikacija ugrađenih vrata i prozora - dozimetrijskom kontrolom.

  Naše reference:

  Naša kompanija već duži niz godina predstavlja lidera na polju projektovanja mera radijacione sigurnosti i bezbednosti. Iza nas stoji veliki broj uspešno završenih projekata i mnogo zadovoljnih klijenata.

  • NProračuni zaštite za sve potrebne prostorije na projektu Izgradnje novog UKCS
  • NProjektovanje zaštite od jonizujućeg zračenja za Linearne Akcelatore:
  • EInstitut za onkologiju I radiologiju Srbije
  • EInstitut za onklogiju Vojvodine
  • EKC Kragujevac
  • EKC Niš
  • EZC Kladovo
  • NProjektovanje zaštite od jonizujućeg zračenja za CT skenere i rendgen aparate:
  • EDom zdravlja Kragujevac
  • EDom zdravlja Palilula
  • EBolnica Vranje
  • EBolnica Pirot
  • EOpšta bolnica Majdanpek
  • ESpecijalna bolnica za rehabilitaciju AGENS, Mataruška Banja
  • EVeliki broj stomatoloških i veterinarskih ordinacija