Zaštitni paravani i zavese

Zaštitni paravani se često nazivaju barijerama, koje se sastoje od neprozirnog dela kao baze i prozirnog olovnog stakla. Osiguravaju zaštitu celog ili dela tela lekara ili radiološkog tehičara, u zavisnosti od modela.

Olovno staklo može biti različite veličine, podesivo ili nepodesivo u visini. Olovno akrlno staklo, koje pruža zaštitu sa najčešćim ekvivalentom olova od 1,5 mm ili 2mm, daje izuzetnu vidljivost, optički jasnu. Elegantan dizajn omogućava lako održavanje baze paravana i olovnog stakla.

Barijere mogu biti stacionarne ili mobilne, sa ugrađenim točkićima tako da se lakše mogu premeštati iz sobe u sobu, a koriste se u okviru bilo kakvih procedura tokom snimanja: fluoroskopija, x-zračenje, CT, mamografija i slično.

Zaštitne zavese koriste se najčešće u okviru medicinskih institucija, kao što su urgentni centri, bolnice i na bilo kom mestu gde je prisutan nizak nivo sekundarnog zračenja. Izrađene su od vinila sa primesama olova. Dostupne su u sledećim ekvivalentima olova: 0,50mm i 1mm.