Spektrometri

U fizici, spektrometar je instrument za merenje spektra. Generalno, spektar je grafik koji pokazuje identitet u funkciji talasne dužine, učestalosti, energije, zamaha ili mase. Od izuzetne je važnosti da se prilikom merenja, ista vrše u 4π geometriji, radi verodostojnosti rezultata.

Shodno nameni, mogu biti stacionarni i portabilni, te kao takvi se mogu primenjivati u različitim aplikacijama. Najčešće aplikacije u kojima se koriste su radio-ekološki monitoring životne sredine, monitoring radioaktivnosti tokom postupka dekontaminacije, monitoring u okviru nuklearne industrije, nuklearne medicine, dozimetrijska istraživanja tla i objekata, radioaktivni maping, praćenje građevinskog materijala i proizvoda sa prirodnim sadržajem radionuklida i mnoge druge.

Ovi instrumenti se mogu direktno koristiti za potrebe monitoringa zračenja u vodi, poljoprivrednim proizvodima, morskim plodovima, sirovinama i drugim materijalima, bez prethodnog uzorkovanja i pripreme uzoraka.

Kvark d.o.o., kao zvanični distributer i zastupnik svetskih proizvođača ove vrste opreme, a iz svoje bogate ponude, izdvaja modele koje možete pogledati u nastavku.

Baltic scientific instruments

Baltic scientific instruments

Baltic scientific instruments

Baltic scientific instruments

Baltic scientific instruments