Monitori kontaminacije

Rad sa radioaktivnim materijalima stvara potencijalnu kontaminaciju radnih površina, objekata, ljudi, zidova ili velikih podnih površina. Osetljivi instrumenti koji pružaju rana upozorenja na prisustvo površinske kontaminacije, pomažu sprečavanju nenamernog prenosa radioaktivnosti. Takvi instrumenti nazivaju se Monitori kontaminacije i koriste se za rutinske kontrole od zračenja, unutar radnog prostora, za merenje i proveru različitih tipova zračenja (alfa ʆ, beta β, gama γ).

Površinska kontaminacija se meri kao aktivnost po jedinici površine Bq/cm2 za navedeni radionuklid. Ove vrednosti su predmet regulatornih ograničenja, koja se mogu razlikovati od države do države.

Kvark d.o.o., kao zvanični distributer i zastupnik svetskih proizvođača ove vrste opreme, iz svoje bogate ponude, izdvaja modele koje mođete pogledati u nastavku.