Zaštitni kabineti i radne površine

Ovi proizvodi namenjeni su primeni u okviru nuklearne medicine, brahiterapije i radiohemijskim laboratorijama. U saradnji sa arihtektama, inženjerima i krajnjim korisnicima, kao što su lekari, bolnice, laboratorije, medicinske i veterinarske ambulante, postoji mogućnost izrade kabineta i radnih površina prema specifičnim potrebama, kako bi se postigla što veća funkcionalnost i uklopljenost sa okolinom i postojećim radnim okruženjem.

Sorry, No posts.