Neutron generator

Neutron generatori su uređaji sa izvorom neutrona, koji sadrže linearne akceleratore i koji proizvode neutrone spajanjem izotopa vodonika.
Reakcije fuzije odvijaju se u okviru tih uređaja ubrzavanjem ili deuterijum, ili tricijum ili mešavinom ova dva izotopa u metal-hidridnim metama koje takođe sadrže deuterijum, tricijum ili mešavine ova dva izotopa. Fuzija deuterijum atoma (D+D) dovodi do formiranja He-3 jona i neutrona sa kinetičkom energijom oko 2,5 MeV.
Fuzija deuterijuma atoma i tricijum atoma (D+T) dovodi do formiranja He-4 jona i neutrona sa kinetičkom energijom oko 14,1 MeV.

Ovi sistemi izrađeni su u proteklih pet decenija, a kao jedna od kompanija sa 40 godina iskustva u projektovanju i proizvodnji neutronskih tehnologija izdvaja se Sodern, Francuska, sa preko 100 proizvedenih neutronskih cevi godišnje, za potrebe industrijskih i naučno istraživačkih laboratorija.

Kvark Vam nudi rešenja prikazana u nastavku, a za dodatne informacije nas možete kontaktirati.

Uz neutron generator, uključujući glavu gasa, napajanje veoma visokog napona i kontrolnu jedinicu, Kvark isporučuje i prilagođeni softver uz željenu jedinicu.

Sorry, No posts.