Skeneri RTG filmova - Digitajzeri

Digitalizacija moze biti prikaz objekta, slike, zvuka, dokumenta, ili signala (obično analognog). Rezultat se zove digitalna reprezentacija, ili tačnije digitalna slika. Za potrebe digitalizacije filmova koriste se skeneri rendgen filmova, više poznati pod nazivom „film digitizer“.

Digitalizacija je od presudnog značaja za obradu podataka, skladištenje i prenos, jer omogućava efikasnu dostavu informacija u svim vrstama i svim formatima. Za razliku od analognih podataka, koji obično trpe neki gubitak kvaliteta svaki put kada se umnožavaju ili prenose, digitalni podaci mogu da se propagiraju na neodređeno vreme, bez ikakve degradacije. Upravo zato je ovaj način čuvanja informacija za mnoge omiljen širom sveta.

U Srbiji, zastupljeni su film digitizeri kompanije MICROTEK, čiji je KVARK d.o.o. regionalni distributer.

Podatke o modelima digitizera iz serija skeniranja fajlova, bio serije, skeniranje objekata, medicinskih i DICOM serije, možete dobiti na upit, a ovde pogledajte modele za upotrebu u okviru industrijske radiografije.

Skeneri se isporučuju sa Microtek MiiNDT softverom za upravljanje slikama, specijalizovan isključivo za ovu oblast korišćenja. Pored osnovnih funkcija u okviru veoma jednostavnog interfejsa, podržava štampanje kao 100% realne veličine originalne slike, što je veoma korisno za inženjere kako bi odmah pronašli defektni deo odmah na licu mesta.

Sorry, No posts.