Uvoz, izvoz, obezbeđenje dozvola za rad i zamena izvora zračenja

Mi smo  ovlaćeno pravno lice od strane nadležne institutcije – Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, za sprovodjenje uvoza, izvoza i tranzita radioaktivnog materijala za potrebe pravnih i fizičkih lica koja poseduju odobrenje za korišćenje istih.

Obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja

Transport radioaktivnih materija

Prodaja i zamena izvora zračenja za industrijsku radiografiju

Promet radioaktivnih materija (uvoz, izvoz)

Promet radioaktivnog materijala

Pod radioaktivnim materijalom, smatraju se sve vrste izvora jonizujućih zračenja: otvoreni i zatvoreni izvori zračenja, generatori zračenja – rendgen aparati svih vrsta i namena, ili samo deo opreme (rendgenske cevi), industrijske mašine i medicinski uređjaji koji za svoje nesmetano funkcionisanje koriste izvore jonizujućih zračenja, ili su zasnovani na sistemu x-ray detekcije i slično.

KVARK d.o.o. , pored uvoza, izvoza i tranzita radioaktivnog materijala, takođe sprovodi i privremeni uvoz izvora jonizujućih zračenja, sa obavezom obezbeđenja privremenog skladištenja izvora, tokom određenog perioda korišćenja na našim prostorima, a nakon čega sprovodi postupak povratka – izvoza istih izvora jonizujućih zračenja nazad, pošiljaocu.

Transport radioaktivnog materijala klase 7

Zakonom o transportu opasnog tereta stvoreni su uslovi za rešavanje pitanja transporta opasnog tereta koja prepoznaju međunarodni potvrđeni sporazumi u svojim tehničkim propisima: ADR u drumskom, RID u železničkom, ADN u vodnom i ICAO TI u vazdušnom saobraćaju. Zakon posebno uređuje obaveze učesnika u transportu opasnog tereta, te je zato od velike važnosti da se svi privredni subjekti prepoznaju kao učesnici u transportu opasnog tereta.

Pojam učesnika u transportu označava pravno lice koje je: pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejnera ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara, pri promeni vida saobraćaja. Realizaciju obaveza učesnika u transportu opasnog tereta, tehničku podršku za sprovođenje Zakona, pružaju ovlašćena lica, a KVARK d.o.o. je jedno od njih.

  KVARK d.o.o. poseduje specijalno opremljeno vozilo koje zadovoljava sve propisane uslove za prevoz radioaktivnog materijala sa aspekta zaštite od jonizujućih zračenja, kako zaposlenih i stanovništva, tako i životne sredine.

  KVARK d.o.o. poseduje sertifikovano lice, vozača vozila za transport opasnog tereta klase VII – radioaktivni materijal, kao i Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

  Licence za obavljanje radijacione delatnosti

  KVARK u saradnji sa svetskim ino-kompanijama poseduje Licence za obavljanje radijacione delatnosti u industriji u delu: industrijska primena zatvorenih izvora jonizujućih zračenja, merenje gustine geoloških formacija sa uređajima merno procesne tehnike (za usluge hidrauličnog frakturiranja – hidraulic fracturing, geofizičke usluge – geophysical services, usluge bušenja – drilling services, ispitivanja naftnih bušotina – well logging, well testing i dr.).

  Takođe nudimo usluge kompletnog konsaltinga za dobijanje dozvola za obavljanje radijacione delatnosti po principu ključ u ruke.

  Logistika i organizacija

  • Sa aspekta zaštite profesionalno izloženih lica, stanovništva i životne sredine, organizujemo i sprovodimo kompletnu logistiku i organizaciju na terenu.
  • Konsalting – dostupni 24/7
  • Prikupljanje potrebne  dokumentacije i kompletna podrška tokom celog procesa potrebnog za dobijanje dozvole za obavljanje radijacione delatnosti.
  • Organizacija uvoza,izvoza,tranzita mašina sa izvorom zračenja kao i samih otvorenih i zatvorenih izvora jonizujućeg zračenja.

  Prodaja i zamena izvora zračenja za industrijsku radiografiju (NDT ispitivanje)

  • PIsporuka i zamena radioaktivnih izvora za industrijsku radiografiju - selen(Se-75), iridijum(Ir-192), kobalt(Co-60)
  • PServis i reparacija uređaja za NDT ispitivanje
  • PPreuzimanje i skladištenje navedenih istrošenih izvora zračenja
  • PRedovnu godišnju dozimetrijsku kontrolu propisanu zakonom o zaštiti od jonizujućeg zračenja
  • PIzrada neophodne dokumentacije za dobijanje licence za korišćenje uređaja-izvora zračenja