Portali za detekciju radijacije

Portali za detekciju zračenja su pasivni uređaji koji se koriste za skrining pojedinaca, vozila, tereta i drugih vektora za detekciju ilegalnih izvora, kakvi su na granicama ili sigurnosnim objektima. Smatraju se pravom merom za sprečavanje ilegalne trgovine radioaktivnim i nuklearnim materijalima. Portal monitori obaveštavaju službe bezbednosti o prisustvu radioaktivnog ili nuklearnog materijala i daju dodatni alarm efekat relevantnih podataka, kao što su: da li je u pitanju prisustvo gama, neutronsko ili oba zračenja, u zavisnosti od amplitude oglašenog alarma i slično.

U zavisnosti od predmeta koji se skenira i mesta na kome su postavljeni, portali mogu biti stacionarni i pokretni.

Ovi sistemi su nadogradivi, te ih je moguće prilagoditi korisnikovim potrebama, dodavanjem većeg broja stubova (pillars), odnosno detektora različite vrste, radi dobijanja željene površine detekcije i/ili veće osetljivosti. U skladu sa prethodno navedenim, poželjno je slati poseban upit za potrebe ove vrste robe.