Medicinsko-biohemijske laboratorijske usluge

Laboratorija Kvarklab osnovana je 1993. godine sa programom kliničkih analiza koje su prevazilazile okvir kliničke hemije, upravo ono što je nekoliko godina kasnije proglašeno laboratorijskom medicinom, kada je uvedena u KVARK sistem. KvarkLab je od svog osnivanja poslovala sa ciljem da obezbedi profesionalnu i raznovrsnu laboratorijsku dijagnostiku svima kojima je potrebna.

Program analiza

Program analiza obuhvata oko 500 parametara koji se koriste za uspostavljanje dijagnoze ili praćenje toka bolesti i primenjene terapije. Osoblje laboratorije drži se dobre laboratorijske prakse, nastojeći da uvek pruži pravovremenu i kvalitetnu uslugu. Za izvođenje analiza koriste se reagensi vodećih svetskih proizvođača.

Visoki standardi

Visoki standardi u dijagnostici održavaju se putem neprekidnog informisanja i usavršavanja zaposlenih uz praćenje razvoja kliničko – biohemijske dijagnostike i uvođenje savremenih metoda ispitivanja. Laboratorija Kvarklab je opremljena modernom tehnikom i stručnim kadrom koji se trudi da odgovori na sve zahteve korisnika usluga, u smislu dobijanja pouzdanih rezultata u najkraćem roku.

Za više informacija posetite kvarklab.com