Kontrola kvaliteta medicinskih uređaja

Merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od joniuzujućih zračenja

Ispitivanje  parametra izvora  zračenja za  potrebe  kontole kvaliteta  mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Pravilnikom o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini, definisani su parametri prijemnih i periodičnih ispitivanja  izvora jonizujućih zračenja, koja se sprovode od strane ovlašćenog pravnog lica.

Merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od joniuzujućih zračenja

Naša kompanija, kao ovlašćeno pravno lice, ovlašćenje broj 021-01-42/2021-03 za poslove Merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od joniuzujućih zračenja –  Ispitivanje  parametra izvora  zračenja za  potrebe  kontole kvaliteta  mera zaštite od jonizujućih zračenja, može Vam ponuditi kontrolu rendgen aparata  koji se koriste u medicini:

  • PRendgen aparati za snimanje i prosvetljavanje (napon rendgenske cevi, radijacioni izlaz, debljina poluslabljenja…) u skladu sa IEC17025/IEC 61223-3-1
  • PRendgen-aparat za mamografiju (napon rendgenske cevi, radijacioni izlaz, debljina poluslabljenja, srednja glandularna doza za standardnu dojku…) u skladu sa IEC17025 / EUREF
  • PStomatološki rendgen-aparat (napon rendgenske cevi, izlazna doza na vrhu tubusa, debljina poluslabljenja …) u skladu sa IEC17025/ IEC 61223-3-4
  • PRendgen-aparata za kompjuterizovanu tomografiju i CT simulatora (napon rendgenske cevi, CT dozni indeks-CTDI …) u skladu sa IEC17025/IEC 61223-3-5