Softveri

Kompanija konstanto radi na proširenju i unapređenju ponude softverskih rešenja. Ono što krasi KVARK je da budemo u korak sa najvećim svetskim ‘high-tech’ rešenjima u oblasti radioterapije i medicinskog imdžinga. Iz tog razloga danas možemo ponuditi najsavremenija softverska rešenja iz tih oblasati koji rade po principu veštačke inteligencije i skraćuju vreme i poboljšavaju negu pacijenata.

myQA rešenja

myQA je dokazano rešenje za integrisano osiguranje kvaliteta (QA – Quality Assurance) . Preko 2.000 zdravstvenih centara u svetu koristi myQA softver kao svoju globalnu QA platformu.

QUALIFORMED rešenja

Kompletno, tačno i brzo rešenje za QA u Radioterapiji i Nuklearnoj medicini.

Radformation rešenja

Softveri za automatizaciju koji omogućavaju klinikama za radioterapiju da urade više za manje vremena. Transformišite svoje odeljenje uz povećan kvalitet plana, bezbednost i efikasnost. Preko 3000 radioterapijskih centara širom USA koriste ovo rešenje.