Softveri

Naša kompanija konstanto radi na proširenju i unapređenju ponude softverskih rešenja. Ono što krasi KVARK je da budemo u korak sa najvećim svetskim ‘high-tech’ rešenjima u oblasti radioterapije i medicinskog imdžinga. Iz tog razloga danas možemo ponuditi najsavremenija softverska rešenja iz tih oblasati koji rade po principu veštačke inteligencije i skraćuju vreme a samim tim poboljšavaju negu pacijenata. 

myQA rešenja

MyQA je dokazano rešenje za integrisano osiguranje kvaliteta (QA – Quality Assurance). Preko 2.000 zdravstvenih centara u svetu koristi myQA softver kao svoju globalnu QA platformu.

QUALIFORMED rešenja

Kompletno, tačno i brzo rešenje za IMRT QAQUALIMAGIQ i njegov  modul za mašinski QA, EPIQA za predretman QA , i LINACWATCH za praćenje isporuke doze svake sesije. Uštedite vreme radi povećanja nege onkoloških pacijenata. 

Radformation rešenja

Softveri za automatizaciju koji omogućavaju klinikama za radioterapiju da urade više za manje vremena. Transformišite svoje odeljenje uz povećan kvalitet plana, bezbednost i efikasnost.