Usluge

Kontrola kvaliteta medicinskih uredjaja

Servisiranje opreme

Dozimetrijska merenja i obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Promet i transport radioaktivnog otpada i NDT ispitivanje

Komisioniranje linearnih akceleratora