Delatnost: : Radioterapija

Iba dosimetry

IBA je osnovana daleke 1986.godine u Belgiji, kao kompanija koja je u početku bila aktivna u okviru medical imaginga, da bi kasnije svoju pažnju usmerila na radioterapiju i razvoj ciklotrona i integrisanih centara za protonsku terapiju, koja su još u ono vreme bila u stanju da tretiraju brojne oblike raka sa takvim stepenom preciznosti koji nije postignut nikada ranije. Ovaj svetski lider u proizvodnji dozimetrijske opreme u oblasti radioterapije, nudi kompletan asortiman inovativnih rešenja i usluga koje maksimiziraju efikasnost i minimiziraju greške u radioterapiji, medical imagingu, osiguranju kvaliteta i kalibracionim procedurama.