Postrojenje za odležavanje radioaktivnog otpada

Opis postrojenja

Postrojenje za odležavanje tečnog radioaktivnog otpada je sisem za skladištenje i raspadanje organske otpadne tečnosti dobijene iz upotrebe radioaktivnih supstanci(radioizotopa) koji se koriste u dijagnostici i terapiji u medicini. Pacijentima koji su lečeni radiofarmaceuticima preporučuje se upotreba kontrolisanih toaleta. Cilj sistema da se proizvedena radioaktivna tečnost zadrži u tankovima i kontroliše pre nego sto se ispusti u kanalizacionu mrežu.

Opis sistema

  • PSistem međusobno povezanih tankova
  • PPotpuno automatizovana kontrola procesa
  • PKontrola nivoa tečnosti
  • PAutomatsko prebacivanje , prepumpavanje tečnosti iz jednog u drugi tank
  • PAutomatsko ispumpavanje tečnosti u kanalizaciju nakon merenja nivoa kontaminacije u tečnosti
Postrojenje za odležavanje tečnog radioaktivnog otpada

Merenje radioaktivnosti

Karakteristike sistema

  • PKontrolni interfejs za praćenje, 2 jednobojna ili u boji ekrana osetljiva na dodir jedan u kontrolnoj sobi jedan u prostoriji gde se nalaze tankovi
  • PCevovodi i ventili: cevovdi se uzimaju opciono u zavisnosti od primene za PN6 konekciju, ventili su otporni na zracenje kuglični sa zaptivačima
  • PKoriste se centrifugalne pumpe od nerđajućeg čelika
  • PRaspadne jedinice od PVC(opciono) od 1000l do 12000l
  • PSistem radi po principu automatskog upravljanja(kontrola u realnom vremenu)

Prednosti sistema

Ovim postrojenjem dobija se apsolutna kontrola raspadnih jedinca, kada se napuni jedna raspadna jedinica automatski se puni druga, tečnost u drugoj raspadnoj jedinici se kontroliše a za to vreme prva se ponovo puni i tako se proces ciklično odvija. Nivo tečnosti u tankovima kao i specifičnu aktivnost moguće je pratiti u kontrolnoj sobi na ekranu osetljivom da dodir. Postoji mogućnost da se pomoću kontrolnog panela tečnost pošalje u raspadnu jedinicu koja nije automatski izabrana, u slučaju akcidenta tečnost ispusti(svaki tank je povezan sa kanalizacionom mrežom),ako ima više raspadnih jedinica moguće je isključiti jednu.

Postrojenje za odležavanje tečnog radioaktivnog otpada
Postrojenje za odležavanje tečnog radioaktivnog otpada