Molimo Vas sačekajte
 
Karadjordjeva 33, Kragujevac
Odaberite jezik:
 

Transport radioaktivnog materijala, klase 7

Početna » Usluge » Transport radioaktivnog materijala, klase 7
Transport radioaktivnog materijala, klase 7
Transport radioaktivnog materijala, klase 7
Transport radioaktivnog materijala, klase 7
Transport radioaktivnog materijala, klase 7
Transport radioaktivnog materijala, klase 7
Transport radioaktivnog materijala, klase 7

Zakonom o transportu opasnog tereta stvoreni su uslovi za rešavanje pitanja transporta opasnog tereta koja prepoznaju međunarodni potvrđeni sporazumi u svojim tehničkim propisima: ADR u drumskom, RID u železničkom, ADN u vodnom i ICAO TI u vazdušnom saobraćaju. Zakon posebno uređuje obaveze učesnika u transportu opasnog tereta, te je zato od velike važnosti da se svi privredni subjekti prepoznaju kao učesnici u transportu opasnog tereta.

 

Pojam učesnika u transportu označava pravno lice koje je: pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejnera ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara, pri promeni vida saobraćaja. Realizaciju obaveza učesnika u transportu opasnog tereta, tehničku podršku za sprovođenje Zakona, pružaju ovlašćena lica, a KVARK d.o.o. je jedno od njih.

KVARK d.o.o. poseduje specijalno opremljeno vozilo koje zadovoljava sve propisane uslove za prevoz radioaktivnog materijala sa aspekta zaštite od jonizujućih zračenja, kako zaposlenih i stanovništva, tako i životne sredine.

KVARK d.o.o. poseduje sertifikovano lice, vozača vozila za transport opasnog tereta klase VII – radioaktivni materijal, kao i Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.