Molimo Vas sačekajte
 
Karadjordjeva 33, Kragujevac
Odaberite jezik:
 

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti - izrada Izveštaja o sigurnosti i Programa zaštite od jonizujućeg zračenja

Početna » Usluge » Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti - izrada Izveštaja o sigurnosti i Programa zaštite od jonizujućeg zračenja
Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti - izrada Izveštaja o sigurnosti i Programa zaštite od jonizujućeg zračenja

KVARK d.o.o. je ovlašćeno pravno lice od strane nadležne institutcije – Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (sada Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije) za Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, te Vam shodno tome možemo ponuditi kompletnu podršku i konsalting u postupku dobijanja Odobrenja za obavljanje radijacione delatnosti.

Ovlašćeni smo za izradu dokumentacije:
- Izveštaj o sigurnosti / Preliminarni izveštaj o sigurnosti;
- Program zaštite od jonizujućeg zračenja;
- Preliminarni proračun barijera prostorije – u cilju pripreme prostora u kojem se planira korišćenje izvora jonizujućih zračenja.


Projektovanje – proračun zaštite vrata bunkera za radioterapiju izrađujemo u partnerstvu sa kompanijom X-RAY DOORS, koja se bavi izradom i montažom kliznih i krilnih zaštitnih vrata od rendgenskog i neutronskog zračenja. Više o kompaniji X-RAY DOORS možete naći na njihovom sajtu www.x-raydoors.com.