Molimo Vas sačekajte
 
Karadjordjeva 33, Kragujevac
Odaberite jezik:
 

ICCD Tehnologija

ICCD Tehnologija

ICCD (Intensified CCD) je CCD koji je optički povezan sa pojačivačem slike, koji je montiran ispred CCD.
Pojačivač slike poseduje tri funkcionalna elementa: fotokatodu, mikrokanalnu ploču i ekran od fosfora. Ova tri elementa, montirana su jedan blizu drugog u pomenutom redosledu. Fotoni koji dolaze iz izvora svetlosti padaju na fotokatodu, stvarajući fotoelektrone. Fotoelektroni se ubrzavaju prema mikrokanalnoj ploči posedujući električni napon, primenjujući se između fotokatode i mikrokanalne ploče. Elektroni su multiplicirani unutar mikrokanalne ploče a zatim se ubrzano kreću ka ekranu od fosfora. Ekran konačno konvertuje multiplicirane elektrone nazad u fotone, koji su vođeni do CCD optikom ili sočivima.

Osim izuzetno visoke osetljivosti ICCD kamera, funkcionalnost zatvarača je jedna od glavnih prednosti ICCD na EMCCD kamerama. To zanči da, ukoliko je napon između fotokatode i mikrokanalne ploče obrnut, emitovani fotoelektroni se ne kreću ubrzano ka mikrokanalnoj ploči, več se vraćaju prema fotokatodi. Isto tako, elektroni nisu multiplicirani i emitovani na mikrokanalnoj ploči, što znači da elektroni neće ići ka fosfornom ekranu, kao što ni pojačivač slike neće emitovati svetlost na CCD, što u konačnom znači da je zatvarač zatvoren. Ovaj proces obrnutog kontrolnog napona, zove se gating, pa se ove kamere jož nazivaju i gatable CCD kamere.

Kao predstavnik svetskog proizvođača naučnih kamera za obradu slike, Kvark Vam nudi rešenja prikazana u nastavku. Više o proizvođaču kamera koje se mogu koristiti za snimanje, u oblasti astronomije, spektroskopije, x-ray, konfokalne mikroskopske studije i slično, možete pogledati na www.andor.com, ili u opciji ZASTUPNIŠTVA I PROJEKTI.
iStar Series (iStar CCD 312, iStar CCD 320, iStar CCD 334, iStar CCD 340)