Molimo Vas sačekajte
 
Karadjordjeva 33, Kragujevac
Odaberite jezik:
 

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana

Početna » Usluge » Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Uklanjanje radioaktivnih gromobrana

Donošenjem Zakona o zaštiti od zračenja i nuklearnoj sigurnosti br. 36/2009 i 93/2012, radioaktivni gromobrani su zabranjeni za ugradnju. Od strane nadlezne institucije – Agencije, doneta je odredba o njihovom uklanjanju još 2014.godine, kojom je naloženo da se uklone svi radioaktivni gromobrani sa teritorije cele Srbije, do maja 2015. godine.

Izvori radioaktivnih gromobrana izlazu elemente direktnom zračenju, godinama. Malo je verovatno da ce materijali od koga su napravljeni, biti tokom ovog perioda oštećeni, što dovodi do zaključka da se sprečavanje radioaktivnosti, odnosno jonizujućih zračenja ne može garantovati.

Imajući u vidu da radioaktivne gromobranske instalacije u svom sastavu poseduju izvor jonizujućih zračenja visoke aktivnosti (u Srbiji najčešće Eu- 152, Co-60, zatim Ra-226, Am-241), naredba je da se za ovu vrstu postupka angažuju ovlašćena pravna lica koja će uklanjanje izvršiti na propisan način, poštujući sve obaveze bezbednosti, sa aspekta zaštite od zračenja profesionalnih lica, zaposlenih, stanovništva i životne sredine.

Potencijalno spoljnje izlaganje i rizici u vezi sa kontaminacijom i unutrašnjim izlaganjem, za izvore jonizujućih zračenja Ra-226 i Am-241, dati su na slici ispod.

 


KVARK u okviru ovog postupka, za svoje korisnike obezbeđuje još i: demontažu i uklanjanje izvora jonizujućih zračenja iz radioaktivnog gromobrana, pakovanje radioaktivnog materijala u adekvatni zaštitni kontejner, transport radioaktivnog materijala i trajno skladištenje istog u okviru nadležne institucije, pri čemu obezbedjuje i potvrdu o uskladištenom materijalu, izdatu na generatora otpada, vlasnika gromobrana, odnosno izvora jonizujućeg zračenja.