Molimo Vas sačekajte
 
Karadjordjeva 33, Kragujevac
Odaberite jezik:
 

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Početna » Usluge » Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti
Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

KVARK d.o.o. je ovlašćeno pravno lice od strane nadležne institutcije – Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, za projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, za potrebe korisnika koji planiraju nabavku, postavljanje i probni rad izvora jonizujućih zračenja, ili korišćenje izvora jonizujućih zračenja, odnosno dobijanje Licence za obavaljanje radijacione delatnosti.

Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad je obavezan dokument na koji Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije daje saglasnost, bez koje pravno lice ne sme da započne pripremu prostora za obavljanje radijacione delatnosti; dok je Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za korišćenje izvora jonizujućih zračenja deo dokumentacije, na osnovu koje Agencija korisniku izdaje dozvolu za korišćenje izvora jonizujućih zračenja, odnosno obavljanje radijacione delatnosti.

Radijaciona delatnost jeste svaka aktivnost (radnja) sa izvorima jonizujućih zračenja koja može dovesti do povećanja nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica i stanovništva; odnosno: proizvodnja, prerada, rukovanje, upotreba, odlaganje, skladištenje, transport, uvoz, izvoz i trajno odlaganje radioaktivnog materijala, kao i rukovanje električnom opremom koja emituje jonizujuća zračenja i sadrži delove koji rade na naponu većem od 5 kV.