Molimo Vas sačekajte
 
Karadjordjeva 33, Kragujevac
Odaberite jezik:
 

Digitalna radiografija / Flat panel detektori

Pogledajte više

Svetlosni metrički sistemi / Naučne kamere, spektroskopi i mikroskopi

Pogledajte više

Sistem za digitalizaciju rendgen filmova

Pogledajte više

Nutronska instrumentacija / Generatori, cevi, analizatori

Pogledajte više
KVARK D.O.O. je komapanija osnovana daleke 1992. godine u Kragujevcu, sa usko-specifičnim aktivnostima u oblasti trgovine opremom (oblast medicina, industrija, nauka i druge grane), kao i adekvatan servis opreme; pružanja usluga u oblasti jonizujućeg zračenja i zaštite od jonizujućceg zračenja (projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, dozimetrijska merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze zračenja, promet radioaktivnog materijala, transport radioaktivnog materijala), usluge pružanja supporta i obezbedjenja dozvola za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja u Srbiji i slično.

KVARK D.O.O. u okviru svog sistema poseduje medicinsko-biohemijsku Laboratoriju KVARKLab, kao i Laboratoriju za ispitivanje KVARK, specijalizovanu za radiološka ispitivanja.


Kvark laboratorija za ispitivanje od 2013. godine je postala kompetentna za pružanje usluga prema zahtevima standarda ISO IEC 17025:2006, čime je stekla zvanje akreditovane Laboratorije za ispitivanje. Pored ovog sistema menadžmenta, KVARK uspešno implementira i sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008.